Permainan Usaikan

Padanya rindu hak dipersembahkan 

Kepadanya berharap kewajiban tersematkan
Pada perjalanan biduk-biduk cinta keinginan
Mendua hati menggoda pergi silih menggiurkan

Kepekaan jiwa meronta dipertunjukkan
Keberpihakan nyata jangan diberikan
Dua hati harus terjaga keharmonisan
Menuntut segala rasa sama dimiliki dihaturkan

Karena pada hati keinginan sama diimpikan
Jiwa memiliki sama dipersembahkan
Kemana nurani dikedepankan
Saat rumput di seberang dimulyakan

Sementara sebelah hati meranggas dikorbankan
Padanya perasaan diabaikan perlakuan
Sementara tuntutan terus diperintahkan
Dimana letak hati nurani disembunyikan?

Hati tak bertuan nun diduakan
Takkan ada jiwa-jiwa meronta terpinggirkan
Tatanan  pada tempatnya diletakkan
Tanpa memandang ego berpanglima keadilan

Posting Komentar

0 Komentar